DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el dret d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació queden reflexades les següents dades: l’empresa titular del domini web és COL·LEGI MARIA AUXILIADORA D’ALGEMESÍ, amb CIF R4600131I, i domicili en Carrer Doctor Gómez Ferrer, núm. 14, C.P. 46680 d’Algemesí (València) (en endavant l’ESCOLA), telèfon 962420443 i amb correu electrònic: oficina@maux.org

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de l’ESCOLA atribueix la condició d’USUARI/A, que accepta, des de l’esmentat accés les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

https://www.maux.org proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a internet, pertanyents a l’ESCOLA  o als seus llicenciats als quals l’USUARI/A puga tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’extén al registre que fora necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’ESCOLA ofereix a través del seu portal, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, (iii) provocar danys en els sistema físics i lògics de l’ESCOLA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics, o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguen susceptibles de provocar els danys abans esmentats; (iv) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’ESCOLA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o l’infantesa, l’ordre o la seguretat pública, o que, al seu judici, no resultaren adients per a la seua publicació. En qualsevol cas, l’ESCOLA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o d’altres eines de participació.

ACCESSOS DIRECTES