Escola matinera

Informació i horari

El centre ofereix l’escola matinera per ajudar a les famílies en l’organització familiar.

Gratuïta per a 1r Cicle d’Infantil.

Horari

De 8:00 a 9:00 hores.

Inscripcions

Consultar l’apartat Acollida a Clickedu.

ACCESSOS DIRECTES