Educació Infantil
2n Cicle

Una Educació Infantil adequada afavoreix el desenvolupament social i emocional.

En els primers anys de la vida de l’ésser humà, s’efectuen els aprenentatges bàsics. Una Educació Infantil adequada afavoreix el desenvolupament social i emocional, en oferir a la xiqueta i al xiquet l’oportunitat de trobar-se amb altres en un entorn diferent de la família, constituint una font fonamental del desenvolupament.

Què treballem amb les
xiquetes i xiquets?

Els objectius del currículum estan organitzats de forma global i distribuïts en tres àrees, que són:
L’autonomia personal i coneixement de si mateix: adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals i desenvolupar les seues capacitats afectives.

El medi físic, natural, social i cultural: observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social, relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social.

Els llenguatges: comunicació i representació: desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.

Què aconseguim?

Com ho aconseguim?

Partim d’un concepte integral de l’educació on l’infant és considerat en la seua globalitat. S’incideix en tots els àmbits de la vida de l’alumnat (el personal, el familiar i el social). 

Per afavorir el desenvolupament global de la persona, potenciem tots els aspectes:

Actuació i inserció social

Té a veure amb els aspectes que ajuden a la persona a esdevenir membre de la comunitat; aspectes com la sociabilitat, actituds i valors que li permeten viure en contacte amb altres persones. Es fomenta l’organització a partir de responsabilitats que assumeixen les xiquetes i xiquets.

Relació interpersonal

Té a veure amb els aspectes que ajuden a la persona a relacionar-se, donant molta importància al llenguatge oral, la conversa, el diàleg i tots els aspectes que permeten que l’alumnat evoque les seues vivències i expresse les seues necessitats o desitjos.

Cognitiu

Té a veure amb el pensament, la manera com es basteixen els aprenentatges, les estratègies cognitives i la relació entre pensament i acció, com també amb la transformació de la realitat mitjançant l’acció i la reflexió.

Motor

Té a veure amb el moviment, les habilitats i la manipulació. Per això, donem especial importància a les activitats psicomotrius, el grafisme i l’educació sensorial.

Equilibri personal

Es refereix a la seguretat personal, al nivell d’autoestima, a la imatge positiva de si mateix i a la satisfacció dels propis actes i produccions.

Aquestes famílies ja
són MAUX

Equip formatiu

Joaqui Esteve

Infantil 2n cicle

Berta Buil

Infantil 2n cicle

Laura Llorens

Infantil 2n cicle

Guillem Niclòs

Infantil 2n cicle

Júlia Oltra

Música

Paqui Talens

Infantil 2n cicle

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES