Educació Infantil
2n Cicle

Una Educació Infantil adequada afavoreix el desenvolupament social i emocional.

En els primers anys de la vida de l’ésser humà, s’efectuen els aprenentatges bàsics. Una Educació Infantil adequada afavoreix el desenvolupament social i emocional, en oferir a la xiqueta i al xiquet l’oportunitat de trobar-se amb altres en un entorn diferent de la família, constituint una font fonamental del desenvolupament.

Què treballem amb les
xiquetes i xiquets?

Els objectius del currículum estan organitzats de forma global i distribuïts en tres àrees, que són:


Creixement en harmonia: fomentem el desenvolupament físic i motor de l’alumnat, l’adquisició gradual del control de si mateix i de construcció de la pròpia identitat. Tot afavorint la seua autonomia, l’autocontrol i el seu desenvolupament afectiu. Cal destacar el programa d’estimulació motriu seguint el mètode CEMEDETE.

Descobriment i exploració de l’entorn: mitjançant l’observació, la manipulació i l’experimentació l’alumnat fa una aproximació al treball personal d’indagació, d’investigació, i idees i hipòtesis, des del pensament divergent i creatiu, iniciant estratègies de metacognició.

Aquest procés els permet descobrir i establir relacions entre els elements físics i naturals de l’entorn.

Comunicació i representació de la realitat: a l’escola fem servir un ampli ventall de formes d’expressió i comunicació, que permeten les relacions i interaccions positives de l’infant amb les persones del seu voltant. Totes elles tenen un paper important en el dia a dia de l’aula: expressió corporal i gestual, expressió oral, iniciació al llenguatge escrit, creativitat, expressió a través dels llenguatges artístics, així com el llenguatge matemàtic, científic i digital

Què aconseguim?

Com ho aconseguim?

Partim d’un concepte integral de l’educació on l’infant és considerat en la seua globalitat. S’incideix en tots els àmbits de la vida de l’alumnat (el personal, el familiar i el social). 

Per afavorir el desenvolupament global de la persona, potenciem tots els aspectes:

Actuació i inserció social

Té a veure amb els aspectes que ajuden a la persona a esdevenir membre de la comunitat; aspectes com la sociabilitat, actituds i valors que li permeten viure en contacte amb altres persones. Es fomenta l’organització a partir de responsabilitats que assumeixen les xiquetes i xiquets.

Relació interpersonal

Té a veure amb els aspectes que ajuden a la persona a relacionar-se, donant molta importància al llenguatge oral, la conversa, el diàleg i tots els aspectes que permeten que l’alumnat evoque les seues vivències i expresse les seues necessitats o desitjos.

Cognitiu

Té a veure amb el pensament, la manera com es basteixen els aprenentatges, les estratègies cognitives i la relació entre pensament i acció, com també amb la transformació de la realitat mitjançant l’acció i la reflexió.

Motor

Té a veure amb el moviment, les habilitats i la manipulació. Per això, donem especial importància a les activitats psicomotrius, el grafisme i l’educació sensorial.

Equilibri personal

Es refereix a la seguretat personal, al nivell d’autoestima, a la imatge positiva de si mateix i a la satisfacció dels propis actes i produccions.

Aquestes famílies ja
són MAUX

Equip formatiu

Joaqui Esteve

Infantil 2n cicle

Berta Buil

Infantil 2n cicle

Laura Llorens

Infantil 2n cicle

Guillem Niclòs

Infantil 2n cicle

Júlia Oltra

Música

Paqui Talens

Infantil 2n cicle

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES