IPads a l'aula

La tecnologia com a ferramenta de treball

En què consisteix
el projecte?

Les noves tecnologies, cada vegada més, formen part de la vida diària. I és per això que s’han anat incorporant dispositius iPad al currículum dels ensenyaments bàsics des de 5é de Primària fins tota la Secundària.

Açò ha suposat un canvi metodològic en la forma d’ensenyar i aprendre des que aquest projecte es va encetar al nostre centre el curs 2015-2016.

Quins objectius es pretén
obtindre?

Tenim els iPads compartits a Primària des del curs 2018-2019. És un projecte que es va encetar al nostre centre el curs 2015-2016.

L’alumnat treballa amb llibres digitals. Tenen iPad propi 5é i 6é de Primària i tota la Secundària.

Els iPads estan tots enrolats, això permet un major control dels dispositius i de les aplicacions que s’utilitzen.

Notícies relacionades

ACCESSOS DIRECTES