Llibres i materials

En aquest apartat podreu trobar els documents de material a adquirir per les famílies i el llistat de llibres per al curs 2023-2024. Recordeu que sols haureu d’adquirir el material que s’especifica, ja que els llibres de text seran comprats pel centre i formaran part de Xarxa llibres.
 
Observeu amb deteniment les indicacions, ja que algun material també serà proporcionat pel centre i es cobrarà en un rebut al primer trimestre.

ACCESSOS DIRECTES