Coneixes la nostra història?

1954

La Parròquia de Maria Auxiliadora va ser erigida canònicament l’any 1954.

Durant els primers anys de funcionament es va projectar la construcció d’un temple, locals parroquials, habitatges per als preveres i una escola.

1963

El 1963 s’acaba l’edifici parroquial

1965

El 13 d’octubre de 1965 s’obrin les portes de la nova escola d’ensenyament primari.

Encara que oficialment no es dona d’alta a la Delegació Provincial de Magisteri fins el 8 de gener de 1966. Comença sent una escola de Patronat perquè està regida per professorat funcionari de l’Administració Educativa. Aquesta iniciativa del primer rector parroquial, Mn Ramon Sancho i Juan, té com a finalitat pal·liar les necessitats d’escolarització que presenta el barri, aleshores en expansió, i va comptar des d’un primer moment amb el suport de la nova Associació de Pares i Amics de l’Escola M. Auxiliadora.

1970

Amb la implantació de la nova llei d’educació de l’any 1970, l’EGB, s’inicia un període de canvis que comporta la renovació de continguts, metodologia i de paradigmes psicopedagògics.

Es donen els primers passos cap a l’aconseguiment d’una escola oberta a la societat i participativa. Es fa la primera ampliació de l’edifici inicial amb un nou bloc de dues plantes equipat amb quatre aules.

1985

Publicació de la LODE

Posteriorment, i en el marc del nou ordenament democràtic, es publica l’any 1985 la LODE. És el moment de reconèixer la pluralitat de centres i establir el model de sosteniment dels centres privats que pel fet de complir els requisits exigits per la llei accedeixen a la nova figura jurídica del “concert educatiu”. Es revisa el model de participació de les mares i pares per tal d’ajustar-se al nou ordenament legal. La institució parroquial Maria Auxiliadora inicia un procés de reflexió sobre quina ha de ser la identitat del centre i el caràcter propi que ha d’inspirar tot el projecte educatiu.

El curs 1986/1987 s’incorpora progressivament el programa d’Ensenyament en Valencià a partir dels cursos d’Educació Infantil.

1990

El 4 d’octubre de 1990 es publica la LOGSE.

S’inicia un període de debat sobre el sistema educatiu en el seu conjunt on pren un gran protagonisme l’anomenat currículum escolar. La nova definició d’objectius, continguts, metodologia i avaluació, així com l’elaboració del PCC i del PEC, provoca un debat intern entre els membres del Claustre que s’allargarà fins a les portes del nou segle.

En els primers anys d’aquesta nova ordenació, i després de la seua progressiva entrada en vigor, es concreten els trets identitaris del centre mitjançant el document conegut com Caràcter Propi o Ideari. L’augment d’unitats per la incorporació de l’Educació Secundària Obligatòria, la nova organització educativa, i la posterior pavimentació del pati requerí una segona ampliació de les instal·lacions amb inversions bastant substancioses. La complexitat de les tasques i els nous reptes obligaran a donar passos cap a una organització interna cada cop més definida i cohesionada. S’estructuraren l’equip directiu, els equips docents, els departaments i els coordinadors d’etapa. Es redacta el primer Reglament de Règim Interior.

1999

Nou titular delegat del centre

El 21 de juliol de 1999 l’Arquebisbe de València signa el nomenament del nou titular delegat del centre, que per primera vegada requeia en la persona d’un professor, fins aleshores director del centre, i s’inicia una relació amb la incipient Fundació de Col·legis Diocesans cada vegada més intensa i estreta.

2000

Programa de Garantia Social

Des del curs 2000/2001 al 2006/2007 vam oferir un Programa de Garantia Social.

2005

Projectes europeus Comenius

Des del curs 2005/2006 participem en projectes europeus Comenius. Posteriorment s’anomenaran Erasmus.

2008

Titularitat al rector de la Parròquia

L’1 de novembre de 2008 la titularitat de centre retorna al rector de la parròquia per la renúncia del titular delegat. I s’ha mantingut així fins l’actualitat, exercida pels rectors parroquials que s’han succeït.

Coneixes la nostra història?

1954

La Parròquia de Maria Auxiliadora va ser erigida canònicament l’any 1954.

Durant els primers anys de funcionament es va projectar la construcció d’un temple, locals parroquials, habitatges per als preveres i una escola.

1963

El 1963 s’acaba l’edifici parroquial

1965

El 13 d’octubre de 1965 s’obrin les portes de la nova escola d’ensenyament primari.

Encara que oficialment no es dona d’alta a la Delegació Provincial de Magisteri fins el 8 de gener de 1966. Comença sent una escola de Patronat perquè està regida per professorat funcionari de l’Administració Educativa. Aquesta iniciativa del primer rector parroquial, Mn Ramon Sancho i Juan, té com a finalitat pal·liar les necessitats d’escolarització que presenta el barri, aleshores en expansió, i va comptar des d’un primer moment amb el suport de la nova Associació de Pares i Amics de l’Escola M. Auxiliadora.

1970

Amb la implantació de la nova llei d’educació de l’any 1970, l’EGB, s’inicia un període de canvis que comporta la renovació de continguts, metodologia i de paradigmes psicopedagògics.

Es donen els primers passos cap a l’aconseguiment d’una escola oberta a la societat i participativa. Es fa la primera ampliació de l’edifici inicial amb un nou bloc de dues plantes equipat amb quatre aules.

1985

Publicació de la LODE

Posteriorment, i en el marc del nou ordenament democràtic, es publica l’any 1985 la LODE. És el moment de reconèixer la pluralitat de centres i establir el model de sosteniment dels centres privats que pel fet de complir els requisits exigits per la llei accedeixen a la nova figura jurídica del “concert educatiu”. Es revisa el model de participació de les mares i pares per tal d’ajustar-se al nou ordenament legal. La institució parroquial Maria Auxiliadora inicia un procés de reflexió sobre quina ha de ser la identitat del centre i el caràcter propi que ha d’inspirar tot el projecte educatiu.

El curs 1986/1987 s’incorpora progressivament el programa d’Ensenyament en Valencià a partir dels cursos d’Educació Infantil.

1990

El 4 d’octubre de 1990 es publica la LOGSE

S’inicia un període de debat sobre el sistema educatiu en el seu conjunt on pren un gran protagonisme l’anomenat currículum escolar. La nova definició d’objectius, continguts, metodologia i avaluació, així com l’elaboració del PCC i del PEC provoca un debat intern entre els membres del Claustre que s’allargarà fins a les portes del nou segle.

En els primers anys d’aquesta nova ordenació, i després de la seua progressiva entrada en vigor, es concreten els trets identitaris del centre mitjançant el document conegut com Caràcter Propi o Ideari. L’augment d’unitats per la incorporació de l’Educació Secundària Obligatòria, la nova organització educativa, i la posterior pavimentació del pati requerí una segona ampliació de les instal·lacions amb inversions bastant substancioses. La complexitat de les tasques i els nous reptes obligaran a donar passos cap a una organització interna cada cop més definida i cohesionada. S’estructuraren l’equip directiu, els equips docents, els departaments i els coordinadors d’etapa. Es redacta el primer Reglament de Règim Interior.

1999

Nou titular delegat del centre

El 21 de juliol de 1999 l’Arquebisbe de València signa el nomenament del nou titular delegat del centre, que per primera vegada requeia en la persona d’un professor, fins aleshores director del centre, i s’inicia una relació amb la incipient Fundació de Col·legis Diocesans cada vegada més intensa i estreta.

2000

Programa de Garantia Social

Des del curs 2000/2001 al 2006/2007 vam oferir un Programa de Garantia Social.

2005

Projectes europeus Comenius

Des del curs 2005/2006 participem en projectes europeus Comenius. Posteriorment s’anomenaran Erasmus.

2008

Titularitat al rector de la Parròquia

L’1 de novembre de 2008 la titularitat de centre retorna al rector de la parròquia per la renúncia del titular delegat. I s’ha mantingut així fins l’actualitat, exercida pels rectors parroquials que s’han succeït.

Equip Directiu

Ramon Peris Pla

Titular

Júlia Oltra Mulet

Titular Delegada

Rosana Ferragud Llorca

Directora

M. José Navarro Anton

Cap d’estudis

Jordi Miravet Garcia

Secretari

En què podem ajudar-te?

Deixa’ ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES