Educació Secundària

Eduquem la memòria comprensiva: el nostre objectiu és que l’alumnat aprenga a aprendre.

L’alumnat parteix del que ja sap, dels aprenentatges que havia interioritzat abans i de les capacitats de raonament pròpies del seu nivell de desenvolupament.

Què treballem amb les
xiquetes i xiquets?

Cal destacar que des de l’etapa de Secundària es posa especial èmfasi en el plurilingüisme, en el desenvolupament de competències de comunicació en vàries llengües, així com una competència pluricultural. Aquesta adquisició de diferents llengües permetrà a l’alumnat adquirir les capacitats lingüístiques necessàries i, a més a més, li possibilitarà assolir una actitud de tolerància i respecte envers els altres.

El plurilingüisme suposa el desenvolupament de competències de comunicació en vàries llengües, així com, de manera específica, d’una competència plurilingüe i pluricultural (Coste, Moore i Zarate, 1997). Requereix un repertori lingüístic flexible i diversificat, on hi tinguen cabuda totes les llengües que es coneixen, no només les d’aprenentatge reglat.

Què aconseguim?

Com ho aconseguim?

Entre els principis bàsics de la nostra activitat educativa està assegurar la construcció de l’aprenentatge significatiu, entés com el fet que l’alumnat reorganitze els seus coneixements previs amb l’ajuda del professorat i que siga capaç d’aplicar nous coneixements davant situacions reals futures.

Nivell i coneixements previs

Descobrir els coneixements previs i el nivell de desenvolupament de l’alumnat per a poder encaixar els diferents blocs temàtics des d’aquesta perspectiva.

Conflicte cognitiu

Ser capaç de provocar un conflicte cognitiu que porte a l’alumnat a sentir la necessitat de canviar els esquemes que fins al moment utilitza per a entendre el món.

Metodologia activa i crítica

Ajudar a arribar als continguts mitjançant una metodologia activa i crítica.

Participació en l'entorn

Fomentar la participació en l’entorn, que suposa un coneixement, una implicació i una actuació.

Servei-aprenentatge

Implicar l’alumnat en projectes de servei-aprenentatge i consciència ciutadana que exigeixen una participació activa de l’alumnat i el professorat.

Treball cooperatiu

Fomentar el treball cooperatiu, eina d’aprenentatge en la qual els i les alumnes s’organitzen en petits grups per treballar conjuntament amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns.

Equilibri personal

Oferir a l’alumnat material que li permeta reequilibrar els seus esquemes mentals.

Aquestes famílies ja
són MAUX

Equip formatiu

Jose Borràs

Secundària - PT

M. José Candel

Secundària - Llengües

Inés Cambra

Secundària - Llengües

Esther Castell

Secundària - Ciències

Mireia Durà

Secundària - C. Socials

Vicent Esteve

Secundària - Ciències

Rosana Ferragud

Secundària - Orientació

Josep Ferrís

Secundària - Ciències

Teresa Guitart

Secundària - EF

Noèlia Montrull

Secundària - Llengües

M. José Navarro

Secundària - Ciències

Júlia Martínez

Secundària - Llengües

Rosabel Ferragud

Secundària - C. Socials

Julia Oltra

Secundària - C. Socials

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

En què podem ajudar-te?

Deixa’ns un missatge i ens posarem en contacte amb tu.

ACCESSOS DIRECTES